Esimerkkejä näistä löytyy portfoliosta.

 

VANHEMPAINILLAT

Onko vanhemmilta tullut toivetta, että vanhempainilloissa voisi käsitellä lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä ja pelaamista? Haluaisivatko vanhemmat ajatuksia siitä, miten itse voisi toimia peli- ja mediakasvattajana arjessa?

Jos edellisiin kysymyksiin sateli ”kyllä”-vastauksia, kannattaa minut pyytää paikalle!


Kesto: 1h, 1,5 h tai 2 h (sovitaan aina erikseen)


Vanhempainillassa…

Käydään läpi perusteita lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöön sekä pelaamiseen liittyen

Syvennytään sosiaaliseen mediaan sekä pelaamiseen liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin

Annetaan näkökulmia ja vinkkejä arjen peli- ja mediakasvatukseen 


Jos vanhempainilta koostuu useammista työpajoista, joissa vanhemmat kiertävät, minut voi pyytää pitämään sosiaalista mediaa ja/tai pelaamista käsittelevää työpajaa


Myös spesifimpien aiheiden käsittely on mahdollisia – katso esimerkkejä aiheista Koulutukset -osiosta.


Paketista muotoillaan juuri teidän tarpeisiin sopiva


 

OPPITUNTIVIERAILUT ALA- JA YLÄKOULUILLA

Haluaisitteko oppilaiden kanssa käsitellä mediataitoja osana äidinkielen tai muun oppiaineen opintoja tai osana monialaista oppimiskokonaisuutta? Tässä kohtaa pyydä minut kouluunne pitämään oppituntivierailu/-vierailuja!


Kesto: 45 min tai 2 x 45 min/90 min (sovitaan aina erikseen)


Olen pitänyt mediataitotunteja peruskoululaisille muun muassa netikettiin, nettikiusaamiseen, pelaamisen ja pelikulttuurin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, pelien ikärajoihin, tekijänoikeuksiin sekä arjen tietoturvaan liittyen


Oppituntivierailuni ovat vahvasti toiminnallisia


Oppituntivierailujeni tavoitteena on…

Lisätä lasten ja nuorten tietoja sosiaalisesta mediasta, pelaamisesta ja ylipäätään mediataidoista

Saada lapset ja nuoret pohtimaan omia asenteitaan ja toimintamallejaan arjen median/somen käyttöön sekä pelaamiseen liittyen

Edistää lasten ja nuorten vastuullisia media- ja digitaitoja 

Avata lapsille ja nuorille heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan digitaalisissa ympäristöissä


Oppituntivierailu voi olla myös esimerkiksi työpaja/toimintapiste, joka on osa koulun toimintapäivää ja/tai monialaista oppimiskokonaisuutta


Paketista muotoillaan juuri teidän tarpeisiin sopiva


 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjousta!